Anasayfa / Genel / 2022 1. GENEL MECLİS TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİ! HAKKIM OLANI ALMAK İÇİN MÜCADELEYE!

2022 1. GENEL MECLİS TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİ! HAKKIM OLANI ALMAK İÇİN MÜCADELEYE!

Sendikamızın 7., şanlı Greif işgalinin 8. Yılındayız. İşçi iradesini ve inisiyatifini temel alan sendikamızın, tüzüğüne ve programına uygun olarak 6 ayda bir gerçekleştirdiği genel meclis toplantısı yapıldı.

Meclis tartışmalarında genel olarak derinleşen siyasal ve ekonomik kriz ve bununla birlikte işçi ve emekçilere yansımaları ele alındı. Özellikle son aylarda temel tüketim kalemlerine gelen fahiş zamlar işçi ve emekçilerin belini bükmüş, emekçiler yoksulluğun dip kuyusunu görmüştür. Kapitalistlerin vurucu gücü AKP-MHP rejimi, yağma ve talan politikalarını tam gaz sürdürmekte, sermayedarları ihya edecek politikalarını hayata geçirmeye devam etmekte ve sonuçta işçi sınıfının elinde kalan kırıntı haklarına dahi göz dikmektedir. Orman kanunlarının geçerli olduğu ülkede, tek adam rejiminin keyfiyete dayalı uygulamaları yüzünden işçi ve emekçileri adeta soluksuz bırakmıştır.

– Toplantıda ilk olarak genel kurul sonrası faaliyet değerlendirilmesi yapıldı. Temsilciliklerimizin tek tek yaptığı faaliyet değerlendirilmesinde, tekstil işçileri başta olmak tüm işçileri ilgilendiren gündemlere dair faaliyetler, asgari düzeyde hayata geçmiştir. Özellikle İstanbul’da yapılan “işçi ve emekçi mitinginde” sendikamızın yüklendiği öncü rol tartışıldı ve ilerdeki dönemlerde de buna benzer adımların atılması için azami düzeyde çaba sarf edileceği beyan edilmiş oldu. Keza sonrasında asgari ücret gündemi de İstanbul’da aynı şekilde ele alındı ve İzmir’de de asgari ücret gündemi ortak bir zeminde faaliyete konu edilmiş oldu.

– Rantiye yandaşlarını memnun etmek için faizleri indiren Erdoğan AKP iktidarı, dövizin son aylarda aşırı yükselmesine sebep olmuştur. Bununla beraber sağanağa dönüşen zam yağmuru karşısında ücretler erimiş ve işçilerin alım gücü iyice düşmüştür. İşçi sınıfının genelini ilgilendiren asgari ücret tartışmaları bu yıl böylesi bir ortamda karşılandı. Sermaye iktidarı, işçi ve emekçilerin artan tepkilerini manipüle etmek için “asgari ücrette tarihi zam” yalanıyla asgari ücretteki zam oranı beklentisini büyüttü. Nihayetinde koparılan gürültünün ardından sendika bürokratları, kapitalistler ve iktidar yetkilileri seremoni eşliğinde asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammı duyurmuş oldular. Sonuç olarak baktığımızda dolar karşısında gelen fahiş zamlarla eriyen asgari ücret geçen yılın gerisinde kalmış ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de kaldırılmıştır. Aralık ayında belirlenen 4 bin 250 TL asgari ücret, Şubat ayı gelmeden ve işçilerinin eline geçmeden çoktan kuş olup uçtu ve şimdiden açlık sınırının altına dayandı. TÜİK’in açıkladığı sahte enflasyon bile yüzde 48 olurken işçi ücretlerine yapılan zam oranları işçi sınıfını bir kez daha sefalete mahkum etmiştir. Birçok örgütsüz tekstil ve dokuma fabrikalarında ocak zamları da aynı şekilde patronların sefalet ücreti dayatmasına sahne oldu. Tekstil patronlarının düşük zam dayatmasına karşı İstanbul ve Antep’te işçiler kendi istedikleri ücret için iş durdurdu ve kazanım elde etti. Bu yaşananlar bir kez daha göstermiş oldu ki, işçiler birlikte hareket ettiği zaman kazanım da peşi sıra gelmektedir.

Yüksek enflasyonun işçi ücretlerini yutması gerçeğinin, ileriki aylarda daha belirgin bir hal alması kaçınılmazdır. Sendikamız, önümüzdeki günlerden başlayarak “ ücretlerin revize edilmesi” talebini yükseltecek. Sermaye iktidarının geçmişte asgari ücrete 6. ayda yapılan zammı gasp etmesi üzerine yıllardır asgari ücrete yılda bir kez zam yapılmaktadır. Sendikamız gasp edilen 6. ay zammı için tüm işçileri mücadeleyi yükseltmeye çağırmaktadır.

Ayrıca işçi sınıfının her geçen gün daha fazla kazanılmış hakları gasp edilmektedir. Bunun için “hakkımız olanı istiyoruz!” şiarını yükselterek “işten atmalar yasaklansın!”, “ herkese iş tüm çalışanlara iş güvencesi!” taleplerini havzalarda, bölgelerde tekstil işçilerine ulaştırarak daha yaygın bir çalışma ile mücadele çağrısını yükselteceğiz.

-Binlerce tekstil ve dokuma işçilerini doğrudan ilgilendiren Tekstil Grup TİS’leri Nisan ayında başlayacak.

Genel meclisimizde bu süreci enine boyuna tartışıp irdelemiş olduk. Aldığımız kararlar doğrultusunda, sendika bürokratlarının kuvvetle muhtemel imzalayacağı ihanet sözleşmesine karşı işçileri şimdiden uyanık olmaya çağırıyoruz. Devrimci sınıf sendikacılığının mücadele ve örgütlenme ilkelerini bu süreçte tekstil işçilerine anlatarak daha iyi bir çalışma koşulları ve insanca yaşanabilecek bir ücret için söz-yetki-karar hakkını ellerine almaya ve taban iradesini açığa çıkartmaya çağıracağız.

-Bahar gündemlerinin tartışıldığı meclisimizde, öncellikle 8 Mart gündemi ele alınmış oldu. Sendikamız, ekonomik kriz tüm işçi emekçilerin hayatını ciddi oranda etkilerken, kadınları bir kat daha fazla vurmaya devam ederken yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde işçi emekçi kadınların yaşanan sorunlar ışığında mücadeleye, örgütlenmeye çağırmaktadır. Bulunulan her alanda 8 Mart’ın tarihsel ve sınıfsal özüne uygun olarak örgütlenmesi için çaba sarf edilecektir. Fabrikalarda, havzalarda krizin faturasını ödememek, baskıya, şiddete, mobbinge karşı insanca bir yaşam mücadelesini büyütme çağrısı yapılacak. Alanlarda gerçekleşen eylem, miting vb. etkinliklere katılım sağlanacaktır.

– 1 Mayıs işçi sınıfı ile burjuvazinin karşı karşıya geldiği “birlik, mücadele ve dayanışma” günüdür. Siyasal ve ekonomik sorunlar ışığında 1 Mayıs çalışmaları bugünden yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bilgilendirme toplantıları, komite toplantıları, eylem, etkinliklerle hazırlıklar yapılması genel meclisimizde karar altına alınmıştır.

– 2019 yılında Çorlu Temsilciliğimize yapılan baskının ardından üyelerimizin yargılandığı mahkeme devam etmektedir. Sendika olarak davanın müdahili olacağımızın tekrar altı çizilmiş ve gelişmeleri takip edeceğimiz vurgulanmıştır.

– Son olarak etkin bir araç olan sendika bülteni, sosyal medya ve sitenin çalışmaları ile planlamalar yapılarak genel meclisimiz sonlandırılmıştır.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL)

Dev Tekstil

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam ve ücret için mücadeleye!

Sendikamızın Ekim ayı GMYK toplantısını gerçekleştirdik. Tüm dünyayı saran savaş, saldırganlık politikaları ile ağırlaşan ekonomik …