Anasayfa / Genel / BASKI VE SÖMÜRÜYE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM!

BASKI VE SÖMÜRÜYE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM!

Sendikamız Temmuz ayı GMYK’sını gerçekleştirdi. Toplantıda pandeminin işçi sınıfı ve emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarında derinleştirdiği sorunlar, düzen siyasetinin açmazları ve yükselen kadın mücadelesi değerlendirildi. Sendikamızın yaklaşan olağan genel kurul hazırlıkları ve örgütlenme çalışmalarının değerlendirmesi ile devam etti. 

GMYK toplantısının temel değerlendirmeleri ise şöyle:

 •  Sermaye düzeninin yarattığı ekonomik kriz derinleşerek sürüyor. Ekonomik açmazların yanında, siyasi olarak çürüyen ve çeteleşen düzen bu açmazdan kurtulmak için uğraşıyor. Krizin faturası gibi pandeminin faturasını da işçi emekçilere yükleyen iktidar, sağlıktan eğitime, çevre ve kadın sorunundan mali açmazlarına kadar dibe batmayı sürdürüyor. İktidar bir yandan ekonomik saldırılarını sürdürürken bir yandan da baskı ve zorbalığını arttırıyor.
 • Çürüyen sermaye düzeni çıkış yolları aramayı sürdürüyor. İktidarı muhalefeti ile düzen siyaseti seçim tartışmalarına başladı. Sendikamız, gerçek kurtuluşun işçi sınıfının örgütlülüğünde ve iktidarında olduğunun altını bir kez daha çizerken, çalışma alanlarında işçi sınıfını ayrıştıracak kirli seçim tartışmalarının tarafı olmayacağını ilan eder.
 • AKP-MHP iktidarı toplumsal muhalefeti bastırmak için karalama kampanyalarını da sürdürüyor. Kadın eylemlerine müdahale, HDP İzmir binasına yapılan saldırı ve Deniz Poyraz’ın katledilmesi, basın emekçilerinin haber yapma özgürlüğünün kısıtlanması ile birlikte  daha pek çok muhalif ses bastırılmak isteniyor.
 • Sendikamız kurulduğu günden bu yana “İşçilerin Birliği, Hakların Kardeşliği” şiarını benimsemiş, halklar arasına ekilen nefret söylemlerine karşı durmuştur. İzmir’de Deniz Poyraz’ın katledilmesini, Kürt işçilere yapılan linç girişimini, Ortadoğu halklarına yapılan tüm saldırıları kınıyoruz. Bulunduğumuz her alanda halkların kardeşliğini savunacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.
 • Normalleşme” sürecine yeni zamlarla girdik. Her alanda büyüyen ekonomiden bahsedilirken, işçi ve emekçilerin alım gücü bir o kadar düştü, açlık sınırı gittikçe yükseldi. İşçi sınıfının örgütsüzlüğünden yararlanan iktidar, sermayedarların çıkarları için bir kez daha kolları sıvadı. 2021 yılı sonuna kadar yeni işbaşı yapan işçilerin bir yıllık sigorta ve prim masrafını bütçeden ödeyeceğini açıkladı. Pandemi boyunca işsizlik fonu patronların hizmetine açıldı. Patronlar ne istediyse yapan AKP iktidarı yeni normalleşme sürecinde de sermayenin çıkarları için düzenlemelere imza attı.
 • Pandemiyi fırsat bilerek, patronlara sınırsız teşvik verilirken, işçiler kölelik koşullarına mahkum edildi. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve sözde işten atmanın yasaklanması gibi uygulamalar, işçiler için ekonomik kayıplara yol açarken, üretim sorunsuzca devam etti. Temmuz ayı itibariyle bu uygulamaların sona ermesiyle işten atma saldırıları da başladı. Sendikamız, toplu işten atma saldırılarına karşı sınıfı bilgilendiren çalışmalara devam edecek,  pandeminin faturasının kabul edilmemesi için çalışmalarını yoğunlaştıracak.
 • İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı çekilme kararı alan sermaye iktidarının baskı ve gericilik politikaları kadınlar özelde kadın emekçiler üzerinde yansımasını buluyor. Sözleşmeden çekilmeyi kabul etmeyen binlerce kadın fabrikalarda, sokaklarda, meydanlarda yaşadıkları şiddetin farklı boyutlarına, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına karşı mücadeleye devam edeceklerini haykırdılar.  Sendikamız bu süreçte yapılan çalışmaların destekçisi olmakla birlikte örgütlenme alanlarında kadın sorununun sınıfsal özünü ortaya koyarak, yaşanan baskı ve mobbinge karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.                             Önümüzdeki süreçte de kadın işçilerin çifte baskı ve ezilmişlikten kaynaklı yaşadığı sorunlar karşısında örgütlü gücünü arttırmak için çalışmalarını sürdürecek.
 • 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin yıldönümü vesilesiyle pek çok alanda eylemli süreçler örgütlendi. Başta İstanbul olmak üzere sendikamız bu sürecin parçası oldu. SML Etiket direniş çadırında ilerici kurumlarla bir araya gelinerek açıklama yapıldı. Büyük direnişin yıldönümü ile ilgili bildiri dağıtımları gerçekleştirildi. Sendikal bürokrasiye, sermayenin sendikasızlaştırma saldırılarına karşı işçiler örgütlenmeye çağrıldı.
 • SML Etiket direnişimizin fabrika önü çadır eylemini sonlandırdık. Fabrika önü seslenişler sürerken, mağaza önü eylemleri de devam edecek. 4,5 ay süren direnişimiz boyunca taşeronlaşmaya, işten atma saldırısına, sendikal faaliyetlere dönük saldırılara karşı hem SML işçilerine hem fabrikanın bulunduğu sanayi havzasına hem de farklı alanlarda sınıfı bilinçlendirmek ve örgütlenme çalışmaları yaptık. Direniş boyunca farklı direnişçi işçilerle kol kola mücadeleyi büyütme çağrılarını yeniledik. DİSK TEKSTİL’in sendikal ihanetine, sendikal bürokrasiye karşı sözümüzü söyledik.

GMYK’da direniş değerlendirmesi ve mücadelenin nasıl ilerletileceğine dair tartışma yaparken, direnişin eksik ve güçlü yanlarını değerlendirdik.

 • 4. Olağan Genel Kurulumuz yaklaşıyor. Genel kurulumuzda, Sendikamızın uzun süreli çalışmalarını değerlendirecek, bu değerlendirmenin açığa çıkaracağı sonuçlarla sendikamızın örgütlenme sürecini güçlendirecek bir çalışma örgütleyeceğiz. Genel kurulumuzun politik tartışmalarıyla birlikte teknik planlamaları da yapıldı.
 • Sendikamız bülten, web sayfası ve sosyal medya gibi araçlarının kullanımı gözden geçirildi.

DEVRİMCİ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI

Dev Tekstil

Tekstil Grup TİS süreci başladı! Haklarımız ve geleceğimiz için mücadeleye!

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Teksif, Öz İplik-İş, DİSK Tekstil sendikaları arasında gerçekleşecek, …