Anasayfa / Genel / GAZİOSMANPAŞA’DA İŞÇİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GAZİOSMANPAŞA’DA İŞÇİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sendikamızın kıdem tazminatı ve özel istihdam büroları üzerinden, işçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı, işçileri bilgilendirme toplantılarına Gaziosmanpaşa ilçesinde devam edildi. Gaziosmanpaşa’da bulunan Eğitim sen şubesinde yapılan toplantıya üyelerimizle beraber farklı sendikalarda örgütlü işçiler ve örgütsüz işçilerde katıldı. Toplantımız Kıdem tazminatı ve ÖİB saldırılarının işçilere açıklanması ile başlandı. Yapılan sunumda güvencesizliğin, düşük ücret ve ağır çalışma koşullarının artık bütünüyle yasal bir çerçeveye kavuşturulmak istendiği ve bu saldırıların ancak işçilerin mücadelesi ile püskürtülebileceğine vurgu yapıldı.
Toplantıya katılan eski ilbek direnişçisi bir işçi Sultançiftliği ve Gazi mahallesinde çok yoğun tekstil işçisi nüfusunun bulunduğu ve bu mahallerde sendika temsilciliği açılması gerektiğini belirtti. İşçilerin sınıf bilincinin geri olduğu ve işçilere eğitim verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Toplantıda söz alan Öz iplik iş üyesi bir işçi Öz iplik iş sendikasının işçilere yönelik bu saldırıları desteklediğini, bu konuya ilişkin sendika yöneticileri ile tartıştıklarını anlattı. Bu yasalara karşı verilecek mücadeleye elinden geldiğince destek olacağını belirtti. Sendikasının işçilere yönelik hiçbir eğitici faaliyette bulunmadığından ve sendikanın sadece adının olduğundan bahsetti.
Örgütsüz bir işçi Gazi mahallesinde işçi komitesi kurulmasını önerdi. Bu komitenin her hafta düzenli duvar gazeteleri ile işçileri bilgilendirmesi ek olarak afişler, bildiriler çıkarılmasının gerekli olduğunu belirtti.
Teksif üyesi olan bir işçi Türk iş konfederasyonun imza kampanyası kapsamında kendi işyerinde de imza toplandığından bahsetti. Bazı işçilerin “Bizim Türk iş ile ne işimiz var, biz Teksif üyesiyiz.” Dediklerini aktararak işçilerin kendi sendikaları konusunda bile bilgilerinin olmadığını ifade etti. Teksif sendikasının her konuda olduğu gibi bu konuda da işçileri bilgilendirmediğini ifade etti. Eğitici faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.
Sendika temsilcimiz Greif direnişinden ve Greif fabrikasında ki örgütlenme sürecinden bahsetti. Asıl olanın, işçilerin tabandan kendi birliğini örgütlemesi olduğunun altını çizdi. İşçilerin ancak taban örgütlenmeleri ile sendikal bürokrasiyi aşarak insanca çalışma ve yaşam koşullarını elde edilebileceğini belirtti.

Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirdiğimiz toplantımıza farklı sektörlerde çalışan işçilerde katıldılar. Toplantımızın sonunda Gaziosmanpaşa- Sultangazi İşçi Birliği adı ile faaliyet yürütülmesi kararı alındı. Koordinasyonu sağlamakla görevli bir kurul oluşturuldu. Gaziosmanpaşa-Sultangazi İşçi Birliği ilk faaliyet olarak 10 Nisan tarihinde Greif işgalinin belgeselinin gösterilmesi ve 1 Mayıs gündemli işçi toplantısı yapılması kararı alındı.

Dev Tekstil

Pandeminin ve krizin faturasını ödememek için 1 Mayıs’ta alanlara!

Pandeminin ve krizin faturasını ödememek için 1 Mayıs’ta alanlara! İşçi sınıfı ve emekçiler olarak bu …