Anasayfa / Genel / GREİF YÖNETİMİNİN 10 ŞUBAT KORKUSU

GREİF YÖNETİMİNİN 10 ŞUBAT KORKUSU

KORKULARINI GERÇE?E ÇEV?RECE??Z!

Bugün sabah saatlerinde Greif i?çileri i?e girerken fabrikan?n önünde 1 Toma ve 2 otobüs çevik kuvvet ile kar??la?t?lar. Bugün “?ANLI GRE?F ??GAL?N?N YIL DÖNÜMÜ” olan 10 ?ubat.
Greif i?galinin y?l dönümünde i?çilere gözda?? vermek isteyen Greif yönetiminin, nas?l bir ruh halinde oldu?unu herkese gösterdi. ??galden bu yana iki y?l geçmesine kar?? halen içerde Had?mköy i?çilerinin mücadelesi konu?uluyor. Özellikle son dönem artan bask?lara kar?? i?çilerin tepkileri, rahats?zl?klar? yönetim taraf?ndan tekrar bir Had?mköy ya?an?r m? korkusunu gösteriyor. Sultanbeyli’de Greif i?çileri yönetimin ve i?birlikçi D?SK Tekstil Sendikas?’n?n gerçek yüzünü gördüler.
?u unutulmas?n ki, bu ?anl? direni?i zihinlerden silmek için her türlü yola ba?vuran GRE?F yönetimi bu sömürü ko?ullar? sürdükçe ve ihanetçi, i?birlikçi sendika oldu?u sürece Greif i?çisi daha güçlü gelecek. Çünkü geçmi?teki hatalardan ders ç?karmas? bilen i?çi s?n?f? sahneye her geçen gün daha güçlü ç?k?yor.
Devrimci Tekstil ??çileri Sendikas? olarak Greif yönetiminin korkular?n? gerçe?e çevirece?iz. Bundan kimsenin ?üphesi olmas?n.

Devrimci Tekstil ??çileri Sendikas? (DEV TEKST?L)

Dev Tekstil

2023 YILI 1. GENEL MECLİSİMİZ TOPLANDI HAKLARINA VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIK, DEV TEKSTİL’DE ÖRGÜTLEN!

Sendikamızın altı ayda bir yapılan Genel Meclis toplantısının ilkini, ocak ayında gerçekleştirdik. Meclisimiz, önden hazırlanmış …