Anasayfa / Genel / HUGO BOSS YÖNETİMİ SUÇ İŞLİYOR!FAZLA MESAİ DAYATMALARINA DERHAL SON VERİN!

HUGO BOSS YÖNETİMİ SUÇ İŞLİYOR!FAZLA MESAİ DAYATMALARINA DERHAL SON VERİN!

Hugo Boss İzmir Fabrikası’nda yıllardır propaganda ile yaratılan tablonun yaldızları birer birer dökülmektedir. “Mutlu fabrika, biz bir aileyiz” söylemleri ile perdelenmeye çalışılan gerçekler gün yüzüne çıkmaktadır. Ücretler her yıl biraz daha geriye gitmektedir. Hugo Boss işçilerinin büyük bir bölümü açlık sınırının biraz üzerinde geçim mücadelesi vermektedir. Yine bir çoğu ek iş yapmak zorunda kalmaktadır. Sınırlı olan sosyal haklar yıllar geçtikçe biraz daha kırpılmaktadır. Çalışma koşulları yeteri hijyen ve işçi sağlığı için gerekli tedbirlerden yoksunken, üretim baskısı artık katlanılmaz boyutlara gelmiş bulunmaktadır. Mobing sistematik bir biçim kazanmış durumdadır. SDM gibi dijital performans uygulamaları ile işçiler birbirleriyle yarıştırılmaya çalışılmakta her türlü istismar ve hileye kapı aralanmaktadır.Son bir kaç gündür ise fabrikada mesai dayatmaları gündeme getirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. İki vardiya çalışan fabrikada sabah vardiyasının girişi bir saat geri çekilmiştir. Bu yeni planlamaya göre sabaha karşı 4’te işçiler yollara düşecek, bir saat fazla çalışmak zorunda kalacak, ihtiyaç duyulursa fazla mesai ile çalışma süreleri uzatılacaktır. Bu insani bir uygulama olmadığı gibi, işçi sağlığı açısından da ciddi sorunlar barındıran bir içerik taşımaktadır. Yine denk gelen vardiyaların ise cumartesi çalışması zorunlu kılınmıştır.Birçok işçi arkadaşımızın haklı olarak tepki göstermesi üzerine ise bu kez devreye baskı, tehdit, zorla mesai kağıtlarını imzalatma çabası ve aldığımız duyumlara göre imzalamak istemeyen bir işçinin işten atılması girmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur.Buradan Hugo Boss yöneticilerini uyarıyoruz. Suç işliyorsunuz! Hiçbir işçiyi zorla fazla mesaiye bırakamazsınız. Üstelik bunu baskı ve tehditlerle kesinlikte yapamazsınız.Artık bir çok tekstil fabrikasındaki çalışma koşullarından pek bir farklı kalmayan Hugo Boss’da işçiler dayatmaları kabul etmemeli, haklarına ve geleceğine sahip çıkmak için örgütlenmelidir. Giderek daha da pervasızca uygulamalara girişen Hugo Boss yönetiminin karşısında ancak birlikte, güçlü bir örgütlülükle durabiliriz. Dayatmaları boşa çıkartabilir, kaybedilmiş haklarımızı geri kazanabiliriz. Sendikamız DEV TEKSTİL her türlü hak gaspının karşısında Hugo Boss işçileriyle omuz omuza, dayanışma halindedir.Fazla mesai dayatması kabul edilemez!Baskı ve mobing uygulamalarına derhal son verilsin!İşçi ücretleri insanca yaşanabilecek düzeye yükseltilsin!Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL)

Dev Tekstil

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam ve ücret için mücadeleye!

Sendikamızın Ekim ayı GMYK toplantısını gerçekleştirdik. Tüm dünyayı saran savaş, saldırganlık politikaları ile ağırlaşan ekonomik …