Anasayfa / Genel / İŞ MÜFETTİŞLERİ SML’DE NE YAPMAK İSTİYORLAR?

İŞ MÜFETTİŞLERİ SML’DE NE YAPMAK İSTİYORLAR?

SML yönetiminin sendikal örgütlülüğe saldırısı üzerine başlattığımız direnişimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.  SML yönetimi de diğer patronlar gibi işçilere yönelik arsız saldırılar hayata geçiriyor. Sermayeye altın tepsi ile sunulan 7244 sayılı yasal düzenleme ve benzeri düzenlemeler patronların daha pervazsız davranmasını sağlıyor.
işten atıldığımız ilk günden itibaren ilgili birimlere dilekçe verdik.  Mecliste vekiller soru önergeleri ile karşı karşıya kaldığımız saldırıyı gündeme getirdi. Fakat Bakanlığı’n ilgili birimlerden hala bir yanıt almış değiliz. Neden yanıt verilmediğini ise merak ediyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı iş teftiş müfettişleri SML’de 2 gün süren denetim gerçekleştirdiler. İş müfettişleri denetimlerinde bizimle birlikte işten atılan ve SML yönetiminin baskı ve dayatmalarını kabul etmek zorunda kalan işçi arkadaşlarımızla da görüştüler. Nedense direnen işçiler ve SML yönetimine dava açan işçilerle görüşme yapmamışlardır. Bizimle ve sendikamızla temasa geçerek bu konuda bilgilendirme de dahi bulunmadılar. Adeta bizden kaçırırcasına bir denetim süreci işlettiler. Bizlerde müfettişlerin denetime geldiğini içerdeki arkadaşlarımızdan öğrendik.
Bakanlık müfettişlerinin bu tutumu SML yönetiminin keyfi, yasadışı, sendika düşmanı saldırılarının müfettişler eli ile aklanmaya çalışıldığı yönünde kuşku uyandırmıştır. Denetimin gerçekleştirilme biçimi bu kuşkularımızı güçlendiriyor. Keza geçmişte farklı fabrikalarda sınıf kardeşlerimizin benzer durumlarla karşı karşıya kalması bu kuşkumuzu daha da artırmaktadır.
Buradan AÇSHB sesleniyoruz. Müfettişleriniz neden bizlerle görüşmemiş, sendikamıza ya da bizlere yönelik herhangi bilgilendirmede bulunmadı?
Denetimin amacı bizlerin hak kayıplarını telafi etmek midir, yoksa SML yönetimini aklamak mıdır?
Müfettişleriniz işçi arkadaşlarımız üzerinde yönetimin baskı kurarak iradelerini ipotek altına alan tutumlarının farkında mıdır, bu tutumlara karşı neler yapmışlardır?
Müfettişleriniz yasaları ve yaşanan ihlallerin giderilmesini mi esas aldılar, yoksa SML’de ne şartla olursa olsun üretimin sürekliliğini esas alan ve yönetimin yönlendirmesiyle davranan bir tutumla mı davrandılar.
Bu gibi bir dizi soruyu sorabiliriz. Fakat bu kadarının tablonun anlaşılması için yeterli olduğunu düşünüyoruz.
Buradan bakanlığa, bölge çalışma müdürlüğüne ve iş müfettişlerine ifade ettiğimiz soruları cevaplama ve şeffaf davranma çağrısı yapıyoruz. Aksi durumda bakanlığın, ilgili birimlerinin ve iş müfettişlerinin yönetimi aklama çabası bir şüphe olmaktan ziyade kesinlik kazanmış olacaktır.

Dev Tekstil

Pandeminin ve krizin faturasını ödememek için 1 Mayıs’ta alanlara!

Pandeminin ve krizin faturasını ödememek için 1 Mayıs’ta alanlara! İşçi sınıfı ve emekçiler olarak bu …