Anasayfa / Genel / Pandeminin ve krizin faturasını ödememek için 1 Mayıs’ta alanlara!

Pandeminin ve krizin faturasını ödememek için 1 Mayıs’ta alanlara!

Pandeminin ve krizin faturasını ödememek için 1 Mayıs’ta alanlara!
İşçi sınıfı ve emekçiler olarak bu 1 Mayıs’ı ağır sömürü ve baskı koşulları altında
karşılıyoruz. Pandemiyi fırsata çeviren sermaye sınıfı ve siyasal iktidar şimdiye kadar hayata
geçiremedikleri saldırıları bir bir hayata geçiriyorlar. Sözde işten atmaları yasaklıyorlar, bu
sefer Kod 29 uygulaması ile binlerce işçiyi onur kırıcı bir tarzda işten çıkarıyorlar. Sözde
yardım paketleri açıklıyorlar. Buradan sermaye çevrelerine milyarlarca liralık teşvikler, vergi
afları sağlanırken, bizim payımıza ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği gibi hak gaspları
düşüyor. Üstelik bu paralar da bizden yapılan kesintilerden oluşan İşsizlik Fonu’ndan
karşılanıyor.
Fabrikalarımızdaki durum ise çok farklı değil. İhracat rekorları kıran tekstil
patronları, bize gelince krizden, pandemiden bahsederek bizlerden fedakarlık istiyorlar. Keyfi,
kuralsız çalışma koşulları neredeyse her bir fabrikada olağan hale gelmiş durumda. Bir çok
fabrikada geçtik pandemiye karşı özel önlem alınmasını, asgari düzeyde sağlıklı çalışma
koşulları bile yok.
İşçi arkadaşlar;
Kapitalistler ve siyasal iktidar kriz ve pandeminin bütün faturasını bize ödetmeye
çalışıyor.Yalnız biz işçiler değil, bir avuç sömürücü kapitalist dışında toplumun bütün
kesimleri ağır bir yıkım yaşıyor. Bu ülkede öğrenciler eğitim göremiyorlar. Her gün birden
fazla kadın cinayete kurban gidiyor. Dükkanları bir açılıp bir kapanan esnafın önemli bir
kısmı iflasın eşiğinde. Çiftçiler tarladan ürünlerini kaldıramıyor. Ama bir avuç kan emici
kapitalist ve onlara hizmette kusur etmeyen siyasetçiler lüks ve sefahat içinde bir yaşam
sürüyorlar. Yalanları dillerinden düşürmeyen bir avuç vurguncu, bu ülkenin bütün kaynakları
yağmalıyor, bize ise sürekli sabır tavsiye ediliyor.
Kardeşler;
Tüm bu saldırıları bu kadar kolay hayata geçirmelerini kriz ve pandemi koşulları ile
perçinledikleri baskı ve korku iklimi sağlıyor. Bu iklim dağıtılmadan, alanlar meydanlar
yeniden doldurulmadan, fabrikalar mücadele alanına çevrilmeden, bu saldırıları engelleme
şansımız yoktur.Yapmamız gereken fabrika fabrika, işyeri iş yeri örgütlenerek taleplerimizi
alanlarda, meydanlarda haykırmaktır. Bir sınıf olarak bizi ancak kendi gücümüz ve örgütlü
mücadelemiz kurtarabilir.
1 Mayıs işçi sınıfın gücünü dosta düşmana gösterdiği bir mücadele günüdür.
1 Mayısta alanlara!
1 Mayıs işçi sınıfının gücünü dosta düşmana gösterdiği bir mücadele günüdür. Bunun
farkında olan siyasal iktidarlar, işçi sınıfının bu önemli günde alanlarda olmasını, meydanları

doldurmasını hep değişik gerekçelerle engellemeye çalışmışlardır. Şu anki bahane ise
pandemidir. Bu güne kadar pandemi ile ilgili doğru dürüst hiç bir tedbir almayıp halkı virüsün
insafına terk edenlerin, söz konusu olan kendi siyasal faaliyetleri olduğunda lebalep
kongrelerle övünenlerin, tüm namuslu bilim adamlarının ısrarlı tavsiyelerine rağmen tam
kapanma dahil olmak üzere hiç bir işe yarar tedbiri bu güne kadar almayanların pandemiyi
bahane ederek 1 Mayıs eylemine yasak getirilmelerine asla izin verilmelidir.
1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Pandeminin ve krizin
faturasını ödemeyi reddettiğimizi haykıralım. Bize baskı, sömürü ve zulmü reva gören
sermaye sınıfı ve siyasal iktidarın karşısında omuz omuza mücadeleyi yükseltelim.
Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın mücadelemiz!
Krizin ve pandeminin faturasını ödemeyeceğiz!
Haklarımız ve geleceğimiz için 1 Mayıs’ta alanlara!
DEVRİMCİ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI

Dev Tekstil

Nisan ayı GMYK sonuç metni; Haklarımızdan ve geleceğimizden vaz geçmiyoruz!

DEV TEKSTİL olarak temsilciliklerimizin katılımıyla Nisan ayı Genişletilmiş Merkez Yürütme Kurulu’nu (GMYK) gerçekleştirdik. Derinleşen ekonomik …