Anasayfa / Genel / SENDİKAMIZIN 4.OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ!

SENDİKAMIZIN 4.OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ!

Sendikamızın 4. Olağan Genel Kurulu 29 Ağustos 2021 tarihinde Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirdik.

Genel Kurulumuz açılış konuşması ile başladı. Greif direnişinden Dev Tekstil’in kuruluşuna giden süreç ve Dev Tekstil’in mücadele pratiğinin ele alındığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Açılış konuşmasının ardından, divanın belirlenmesiyle birlikte ilk olarak başta pandemi sebebiyle yitirdiğimiz isçi ve emekçiler olmak üzere isçi sınıfı mücadelesinde yitirdiklerimiz adına saygı duruşu gerçekleştirildi.

Program konuk konuşmacılar ile devam etti.  İlk sözü alan Bornova Belediyesi işyeri baş temsilcisi İrfan Kılıç aldı. Bornova Belediye isçilerinin toplu iş sözleşmesi sürecini aktaran Kılıç, kazanımlarında esas rolü oynayan taban örgütlülüklerinin işlevine ve önemine değindi. SES İzmir Şube Yönetimi adına konuşan Hüseyin Çoban ise sağlık çalışanları ve isçiler açısından zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.

Genel kurulumuzda Köz gazetesi, Devrimci İşçi Partisi (DİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP),  Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Ekmek ve Onur İşçi Derneği,  Ege İşçi Birliği (EİB)  Emekli-Sen Buca Şubesi adına konuşmalar yapıldı. Siyasal yapılar konuşmalarında sendikamızla dayanışma içinde olacaklarını ve önümüzdeki süreçte birleşik mücadelenin örülmesinde birlikte hareket etmenin ihtiyacını vurguladılar.

 Konukların konuşmalarının ardından sendikamız 3. Dönem Yönetim Kurulu adına Fatma Alökmen konuşma yaptı.

  Fatma Alökmen, konuşmasında olağan genel kurulumuzu isçi sınıfımız ve emekçiler için daha da ağırlaşan koşullarda gerçekleştirdiğimizi, emeğe, insana, doğaya düşman olan kapitalist sistemin yarattığı tahribatın sonuçlarından biri olan pandemi ile birlikte çalışma ve yaşam koşullarımızın daha da kötüleştiğini ifade etti.

Ayrıca ‘AKP iktidarı tarafından izlenen politikalarla toplum birbirine kutuplaştırıldı, halklara düşmanlık artırıldı, kadınların halkları daha da gasp edildi. Servet ve sefalet arasında, sermaye ve emek arasındaki uçurum derinleşti. İşçi sınıfı bu denli ağır bir yıkımı yaşıyorken, işçi hareketi oldukça geri bir seyir izlemeye devam ettiğine ve parçalı ve dağınık yapı aşılamadığına, tek tek ortaya çıkan mücadele dinamikleri ya yenilgiye uğruyor ya da kısmı kazanımlarla geri çekiliyor’ dedi. Bu dönemde sendikal hareketin krizine vurgu yapan Fatma Alökmen  ‘İşçiler ölüm ile burun buruna çalışırken, sendika yönetimlerinin çoğunluğu burunlarını sırça köşklerinin dışına bile çıkarmadılar… İşçi sınıfının mücadelesinin önünün açılması için işbirlikçi-icazetçi sendikal anlayış̧ mutlaka aşılmak, sınıf hareketinin içinden sökülüp atılmak zorundadır’ dedi.

Ardından, ‘Sendikamız uzlaşmacı-işbirlikçi anlayışlara karşı bayrak açan şanlı Greif işgalinin ürünü olarak kuruldu. Kurulduğu andan itibaren devrimci sınıf sendikacılığını esas aldı. Geride kalan tüm süreçte de bu anlayışla hareket etti. Bu ilkeler doğrultusunda kapitalist sömürüye karşı, “sınıfa karşı sınıf” bakışıyla işçi sınıfının temel hak ve çıkarlarını savunduk. İşçi sınıfının bilimine dayalı olarak, işçilerin sınıf bilincini ve kimliğini geliştirmeyi esas aldık. Tabanın söz-yetki-karara sahip olmasını savunduğumuz gibi, yasal sınırlara hapsolmadan fiili meşru mücadele anlayışını rehber edindik. Geride kalan dönemde, Greif’ten, SML Etiket’e bu bakışla mücadeleyi yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Daha alacak çok yolumuz olduğunu, önemli eksiklerimizin bulunduğunu biliyoruz.  4. Genel Kurulu’muzun bu eksikliklerin aşılması için önemli bir dönemeç̧ olacağını umuyoruz. Ve tüm üye ve dostlarımızı bu mücadele içinde daha aktif bir tutum almaya davet ediyoruz’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

 Fatma Alökmen’in konuşmasının ardından raporların okunmasına geçildi. Geçmiş̧ dönem faaliyet raporu, disiplin ve denetleme raporları okundu ve aklandı.

Tüzük değişikliği önerisi delegelerin onayına sunuldu ve değişiklikler kabul edildi.

Genel kurul programımızın devamında direnişçi isçilere söz verildi. SML direnişçisi Derya Sırbudak, direniş̧ sürecini özetledi ve işçileri Dev Tekstil’de örgütlenmeye çağırdı.

Sinbo direnişçisi Dilbent Türker ise direniş̧̧ sürecini anlatarak Kod 29’a karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Sendikamızın yeni dönem çalışma programı kapsamında divana üç önerge sunuldu. İstanbul’dan üyelerimiz ‘pandemi ve kriz’ başlığı altında önümüzdeki dönem yapılması gerekenlere işaret etti, İzmir’den üyelerimiz, kadın isçiler ve mücadele talepleri üzerine, Trakya’dan üyelerimiz ise örgütlenme sorunu üzerine önergelerini sundular. Önergelerin sunulmasını lehte yapılan konuşmalar izledi.

Önergelerin ardından delegelerin ve farklı sektörlerden isçilerin söz aldığı serbest kürsü gerçekleşti.

Hugo Boss eski direnişçisi, direniş̧̧ sürecini anlattı. Hugo Boss’ta sarı sendika ile örgütlenme sürecinin yanlış̧̧ olduğunu, Dev Tekstil’le daha önce tanışsaydı, daha iyi bir örgütlenme yürütebileceklerini, farklı sendika olsa da direniş̧̧ boyunca yanında sadece sendikamızın olduğunu ifade etti.  Önümüzdeki dönemde sendikamızda örgütlenmeye güç̧ katacağını ifade ederek başarılar diledi.

SML direnişçisi Seçil Arı ise, direniş̧̧ deneyimlerini paylaşarak yapılabilecekleri ifade etti. Mücadeleye devam edecekleri vurgusunu yaptı.

İstanbul’dan bir delegemiz ise işçi sınıfının dili, dini, cinsiyeti olmadığını belirterek mülteci sorununa değindi. Ayrıca örgütlenme deneyimlerini paylaştı.

Deri isçisi bir delegemiz ise kadın başkanı ve kadın işçi direnişçileri olan bir sendikada olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Özellikle kadın sorununa daha fazla çubuk bükülmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir’den kurulumuza katılan bir metal isçisi ise, böylesi toplantıların çok önemli olduğunu işçilerin örgütlenmesinde yol ve yöntemlerin, deneyimlerin paylaşılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Başka bir metal işçisi, genel kurulu selamladı, ‘kapitalizmin sonuçlarını bizler, tüm isçiler yaşıyoruz’ diyerek bu tahribata karşı devrimci sınıf sendikacılığının savunulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bir inşaat isçisi ise, 3. havalimanı direnişi sürecini özetledi. Koşulların ağırlığından bahsetti yaptığımız işlerin önemine vurgu yaptı ve tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olamaz diyerek Kürtçe ve Türkçe olarak iki dilde katılımcıları selamladı.

Ayakkabı isçisi Yalçın Yanık ise uzun yıllar bir dizi sendikada son olarak da ayakkabıcılar derneğinde görev yaptığını ve işçilerin örgütlü olmalarının önemli olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptı.   Dev Tekstil’in faaliyetlerini takip ettiğini ve faaliyetinin daha yaygınlaştırılmasının önemli olduğuna değindi.

Eski bir SML direnişçisi ise, mücadelenin sürekliliğine vurgu yaptı. Hiç̧ bir emeğin boşa gitmeyeceğini dile getirdi. Her yerde mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Genel Kurula, direnişçi Alba Plastik işçileri, Tekstil İşçileri Birliği, (TİB) Hakların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, Türkiye İşçi Partisi (TİP)  Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) mesaj gönderdi.

Sosyalist Meclisler Federasyonu da Genel kurulumuza katılım sağladı.

Serbest kürsünün ardından seçime geçildi.  Seçimin ardından yeni yönetim adına Fatma Alökmen konuşma yaptı. Konuşmasına, ‘Genel kurulun örgütlenme sürecine katkı sunan herkese, katılan konuklara, genel kurul günü programın akıcı geçmesine katkı sunan divana teşekkür etti.  Ardından kurul boyunca hepimizin de ortaklaştığı gibi zor bir dönemden geçtiğimize ve sınıfın örgütlenmesinin önemli olduğuna, içinden geçtiğimiz bu karamsar tablonun ancak birleşik mücadele ile değişeceğine bunun için birleşik mücadeleyi her yerde güçlendirmek gerektiğine vurgu yaptı. Alökmen konuşmasını ‘Devrimci sınıf sendikacılığı anlayışı ile mücadele eden sendikamız önümüzdeki dönemde de bu ilkelerle mücadeleyi yürütecek buradan tüm üye ve dostlarımıza tekrar bir çağrı yapmak istiyoruz. Gelin hep beraber mücadeleyi büyütelim’ diyerek sonlandırdı. Kapanış̧̧ konuşmasının ardından genel kurul sona erdi.

Salonun duvarlarına ‘’Krizin ve pandeminin faturasını ödemeyeceğiz”, “Bu düzen dikiş̧ tutmaz. Sömürüsüz bir dünyayı biz dokuyacağız” şiarlı pankartlar asıldı.  Ayrıca emeğin korunması taleplerinin ve kadın isçilerin taleplerinin de yer aldığı pankartlar salonda yer aldı.

Genel kurulumuza Sağlık Emekçiler Sendikası (SES İzmir Şube) ve Petrol- İş Aliağa Şubesi adına çiçek yollandı.

Dev Tekstil

Mülteci işçiler, sınıf kardeşimizdir! Öfkemizi sermaye düzenine yöneltelim!

Emperyalistlerin nüfus kavgasına sahne olan Ortadoğu, yıllardır kan deryası içinde yüzüyor. Emperyalist hegemonya ve bölgesel …