Anasayfa / Etiket: Greif işgali

Etiket: Greif işgali

GRE(V)İF YARGILANAMAZ!

Greif Davası Bilgilendirme Toplantısı 10 Şubat 2014 günü İstanbul Hadımköy’de Amerikan tekeli Greif fabrikasının işçileri 60 gün süren sarsıcı işgal eylemi yaşandı. İşçi sınıfı eylemlikleriyle zaman zaman çıkışlar yakalasa da yasal-icazet sınırları içinde kalan kısır döngüyü Greif işgali ile aşmayı başardı. Sınıf hareketinde militan bir ileriye atılışın ifadesi oldu. Tıpkı …

Devamı..

TOPLU SÖZLEŞMEDE GREİF İŞÇİSİNİ BEKLEYEN TEHLİKELER NELERDİR?

Greif’ta toplu sözleşme sürecine girilmesiyle birlikte Patron ve Sendika (DİSK Tekstil) işçileri sefalete mahkum etmek için hazırlığa başladılar. Sendika ve patron işbirliğiyle sergilenen ihanet oyununu boşa düşürmek greif işçilerinin elindedir. 2014 Yılında yaşanan şanlı greif işgali hazırlık süreci ve direniş süreciyle işçilerin çıkarına bir Toplu Sözleşmenin nasıl elde edileceğinin yol …

Devamı..

GREİF’TE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLADI! GREİF İŞÇİSİ PATRON SENDİKA İŞBİRLİĞİ’NE KARŞI UYANIK OL!

Greif fabrikasında toplu sözleşme süreci başladı. Şanlı Greif işgalinin ardından imzalanan ihanet sözleşmesinden sonraki ilk sözleşme önümüzdeki aylarda imzalanacak. Fabrikadan yansıyan bilgilere göre Greif işçileri yeni bir ihanet sözleşmesiyle karşı karşıyalar. Patron Sendika işbirliğiyle işçileri ihanet sözleşmesine ikna etme süreci başlamış bulunuyor.  Yeni toplu sözleşme sürecinde Greif işçilerini bekleyen tehlikelerin …

Devamı..

GREİF YÖNETİMİNİN 10 ŞUBAT KORKUSU

KORKULARINI GERÇE?E ÇEV?RECE??Z! Bugün sabah saatlerinde Greif i?çileri i?e girerken fabrikan?n önünde 1 Toma ve 2 otobüs çevik kuvvet ile kar??la?t?lar. Bugün “?ANLI GRE?F ??GAL?N?N YIL DÖNÜMÜ” olan 10 ?ubat. Greif i?galinin y?l dönümünde i?çilere gözda?? vermek isteyen Greif yönetiminin, nas?l bir ruh halinde oldu?unu herkese gösterdi. ??galden bu yana …

Devamı..

GREİF İŞGALİNİN 2.YILI DEV TEKSTİL’İN 1. YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Sendikam?z?n 1. y?l? Greif i?galinin 2. y?ldönümü vesilesiyle 7 ?ubat Pazar günü gerçekle?tirdi?imiz etkinliklerimiz i?çi s?n?f?n?n kurtulu? mücadelesine yak??an biçimde tamamland?. Genel Merkez-Avc?lar Haftalard?r haz?rl?klar?n? yapt???m?z etkinli?in ba?lama saati öncesinde, Avc?lar’daki Kemal Bozan Kültür Merkezi’ne gelen emekçiler, salondaki yerlerini ald?lar. Etkinli?in gerçekle?ti?i salon i?çi s?n?f?n?n mücadele tarihinden kesitlerin ve Greif …

Devamı..

DEV TEKSTİL’İN 1. YILI, GREİF İŞGALİNİN 2.YILI ETKİNLİKLERİNE TÜM DOSTLARIMIZ DAVETLİDİR!

Greif i?galinin deneyim ve birikimleri üzerinden kurulan sendikam?z 1. y?l?n? geride b?rakt?. Devrimci s?n?f hareketi yaratma mücadelesinin bir parças? olan sendikam?z kapitalist sömürü düzenine kar?? tekstil i?çileri içinden yükseltilmi? bir bayrakt?r. Klasik sendikac?l?k anlay???na kar?? taban iradesine dayal? gerçek i?çi demokrasisini in?a etme iddias?n?n ta??y?c?s?d?r. ??çi s?n?f? hareketinde Greif i?galiyle …

Devamı..

DEV TEKSTİL 1.YILINDA!

GER?DE BIRAKTIKLARIMIZ GELECE?? KAZANMAK ?Ç?N YAPTIKLARIMIZDIR! DEV TEKST?L olarak 1.y?l?m?z? geride b?rakt???m?z bu günler Greif i?galinin de 2. Y?l?n? doldurdu?u günlerdir. 8 ?ubat 2014 tarihinde had?mköyde kopan f?rt?na Devrimci s?n?f sendikac?l??? anlay???n?n ete kemi?e büründü?ü bir mücadele olarak ya?and?. Greif i?galiyle s?n?f mücadelesine getirilen yeni ölçüler sermayenin bask? ve sald?r?lar?na …

Devamı..

GREİF'TA İŞTEN ATMA SALDIRISI VAR! İŞBİRLİKÇİ SENDİKA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sultanbeyli Greif fabrikasında işçilere yönelik baskılar artıyor. Fabrikada işten atılmalar yaşanırken DİSK Tekstil sesiz! Sendikamız Anadolu yakası temsilciliği Greif sultanbeyli fabrikasında bugün dağıttığı bildiriyle fabrika yönetimini ve DİSK Tekstil bürokratlarını teşhir etti. Dağıtılan bildiri şöyle; İŞYERİ KOMİTEMİZİ KURALIM, İHANETLERE VE BASKILARA GEÇİT VERMEYELİM! Greif işçileri, kardeşler; Bizler büyük çuval tekeli …

Devamı..

DEV TEKSTİL Kuruluş süreci tamamlandı! KÖLECE ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARINA KARŞI FİİLİ MEŞRU MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın yasal kuruluş süreci tamamlandı. Sınıf sendikacılığı anlayışının terk edildiği “işçi” sendikalarının patron sendikaları gibi işlediği bir dönemden geçiyoruz. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası böylesi anlayışlara karşı İşçi sınıfının mücadelesini büyütmek için yola çıktı. DEV TEKSTİL başta Tekstil patronları, ihanetçi işbirlikçi sendikal anlayışlar olmak üzere işçi sınıfının bütün …

Devamı..

ŞANLI GREİF İŞGALİNİN BELGESELİ HAZIRLANDI!

Belgesel’in gösterimi 1 Mart itibariyle başlıyor. Türkiye işçi sınıfı tarihinde hak ettiği yeri alan GREİF belgeselinin gösterimlerine bütün işçi ve emekçiler davetlidir. Belgesel GREİF işgalini anlatan kitapla birlikte Mart ayı içinde kamuoyuna sunulacaktır. BELGESEL GÖSTERİMİYLE İLGİLİ BİLGİLER: *GAZİOSMANPAŞA Tarih: 1 Mart Pazar Saat: 17.00 Yer: Eğitin Sen 4 nolu şube …

Devamı..