Anasayfa / Etiket: kıdem tazminatı

Etiket: kıdem tazminatı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ANKET ÇALIŞMAMIZA YANSIYANLAR

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak yaklaşık 1 ay boyunca İşçilerin Birliği Derneği ile birlikte Küçükçekmece bölgesinde Sefaköy ve İkitelli’nin merkezi noktalarında stant çalışmaları gerçekleştirdik. Stant çalışmalarımızda başta kıdem tazminatının gaspı olmak üzere sınıfa yönelik saldırıları teşhir eden ve işçi-emekçileri mücadeleye çağıran bir çalışma yürüttük. Ayrıca stant çalışmamızda yaklaşık 200 işçi-emekçi …

Devamı..

SENDİKAMIZIN MAYIS AYI GMYK SONUÇ BİLDİRGESİ

Sendikamızın Mayıs ayı GMYK toplantısı gerçekleştirildi. 8 Mayıs Pazar günü Genel Merkez binamızda gerçekleştirilen toplantıda işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı saldırılar, sendikamızın yürüttüğü çalışmalar ve gündemlere müdahalesi değerlendirilerek kararlar alındı. –Patronların bir dediğini iki etmeyen AKP hükümeti Güvenceli Esneklik (Kiralık İşçilik)adlı yasayı meclisten geçirdi. Aynı zamanlarda işçi sınıfına yönelik farklı …

Devamı..

GAZİOSMANPAŞA’DA İŞÇİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sendikamızın kıdem tazminatı ve özel istihdam büroları üzerinden, işçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı, işçileri bilgilendirme toplantılarına Gaziosmanpaşa ilçesinde devam edildi. Gaziosmanpaşa’da bulunan Eğitim sen şubesinde yapılan toplantıya üyelerimizle beraber farklı sendikalarda örgütlü işçiler ve örgütsüz işçilerde katıldı. Toplantımız Kıdem tazminatı ve ÖİB saldırılarının işçilere açıklanması ile başlandı. Yapılan sunumda …

Devamı..

SEFAKÖYDE İŞÇİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Küçükçekmece temsilciliğimiz çağrısıyla Sefaköy’de kıdem tazminatı ve özel istihdam büroları gündemli işçi toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Yenibosna, Topkapı, İkitelli, Zeytinburnu, Sefaköy gibi merkezlerde sendikamızın çıkardığı broşürün ve toplantı çağrısının yer aldığı el ilanlarının dağıtımı gerçekleştirildi. Aynı merkezlere toplantı çağrısının yer aldığı ilanlar asıldı. Sefaköy İşçilerin Birliği Derneği’nde gerçekleştirilen toplantıya Tekstil …

Devamı..

PATRON AJANI SENDİKACILAR SÖMÜRÜNÜN BİR PARÇASIDIR

“Güvenceli esneklik ”ad? alt?nda mecliste görü?ülmeye ba?lanan kölelik yasas? hayata geçirildi?inde K?dem tazminat? almam?z daha da zorla?acak. Bu gün k?smen olan i? güvencesi ise tamamen ortadan kalkacak… Hükümet, meclise sundu?u ya da sunaca?? her yasay? yanda? medya, patron u?a?? “sendikac?lar” vb. arac?l???yla iyi göstermeye çal???yor. Fakat biz biliyoruz ki patron …

Devamı..

HERKESE İŞ, TÜM ÇALIŞANLARA İŞ GÜVENCESİ!

BİZLERİ NELER BEKLİYOR, BİLİYOR MUSUNUZ? İşçi ve emekçilerin haklarını kaybettikleri zamanlar, aynı zamanda en karanlık dönemler olmuştur. Bu tesadüf değildir. Mesela 12 Eylül’le birlikte gelen 24 Ocak kararları… 12 Eylül sonrası işçi sınıfının yeniden ayağa kalktığı 89 Bahar eylemlerinin Irak işgali nedeniyle yasaklanması ve arkasından gelen toplu işten çıkarmalar… 90’lı …

Devamı..

DEV TEKSTİL ŞUBAT AYI GMYK SONUÇ BİLDİRGESİ

Sendikamızın şubat ayı GMYK toplantısı 20 Şubat tarihinde sendika merkezinde gerçekleştirildi. Gündemler ekseninde verimli tartışmaların yapıldığı toplantıda sendika çalışmamızda ön açıcı değerlendirmeler yapıldı, kararlar alındı. – Ocak ayı içinde gerçekleştirdiğimiz genel meclisin ve son 1 aylık çalışmanın değerlendirilmesi yapıldı. 2 gün gerçekleştirilen genel meclis toplantısının eksiklikleri ve güçlü yanları değerlendirmeye …

Devamı..

KÜÇÜKÇEKMECE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN KIDEM TAZMİNATI VE KADİN İŞÇİ KURULTAYI GÜNDEMLİ FAALİYET

Küçükçekmece temsilcili?imiz k?dem tazminat?n?n gasp?na kar?? mücadeleyi büyütme ça?r?s?n? ve Kad?n i?çi kurultay?n?n ça?r?s?n? i?çi ve emekçilere ta??maya devam ediyor. Sendikam?z?n haz?rlad??? k?dem tazminat? gündemli bildiriler ve kad?n i?çi kurultay?na ça??ran el ilanlar? fabrika ve havza da??t?mlar?yla i?çilere ula?t?r?l?yor. Küçükçekmece temsilcili?imiz k?dem tazminat? gündemiyle olu?turdu?u yo?un programa bildiri da??t?mlar?yla ba?lad?. …

Devamı..

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI GASPETTİRMEYECEĞİZ!

GELECE??M?Z ?Ç?N; ??GAL, GREV, D?REN??! hükümet program? ba?tan sona kadar i?çi ve emekçiler için y?k?m program?d?r. Sermaye hükümeti emperyalistlere hizmette kusur etmiyor. Bunun bir yans?mas? olarak içte ve d??ta sava? ve sald?rganl??? t?rmand?r?yor. Fatura ise i?çi ve emekçilere kesiliyor. Sava? ve sald?rganl?k politikalar?n? kullanan sermaye s?n?f? ?ovenist k??k?rt?c?l??? yükselterek i?çileri …

Devamı..

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!

GELECE??M?Z ?Ç?N; ??GAL, GREV, D?REN??! hükümet program? ba?tan sona kadar i?çi ve emekçiler için y?k?m program?d?r. Sermaye hükümeti emperyalistlere hizmette kusur etmiyor. Bunun bir yans?mas? olarak içte ve d??ta sava? ve sald?rganl??? t?rmand?r?yor. Fatura ise i?çi ve emekçilere kesiliyor. Sava? ve sald?rganl?k politikalar?n? kullanan sermaye s?n?f? ?ovenist k??k?rt?c?l??? yükselterek i?çileri …

Devamı..