Anasayfa / Etiket: Toplu sözleşme

Etiket: Toplu sözleşme

GREİF’TE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLADI! GREİF İŞÇİSİ PATRON SENDİKA İŞBİRLİĞİ’NE KARŞI UYANIK OL!

Greif fabrikasında toplu sözleşme süreci başladı. Şanlı Greif işgalinin ardından imzalanan ihanet sözleşmesinden sonraki ilk sözleşme önümüzdeki aylarda imzalanacak. Fabrikadan yansıyan bilgilere göre Greif işçileri yeni bir ihanet sözleşmesiyle karşı karşıyalar. Patron Sendika işbirliğiyle işçileri ihanet sözleşmesine ikna etme süreci başlamış bulunuyor.  Yeni toplu sözleşme sürecinde Greif işçilerini bekleyen tehlikelerin …

Devamı..

GRUP TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNDE KAZANMAK İÇİN KENETLENELİM!

TEKST?L ??Ç?S? SEFALET KO?ULLARINA MAHKÛM DE??LD?R Tekstil sektöründe grup toplu sözle?me süreci ba?lad?. Grup T?S görü?melerinde i?çileri temsil eden sendikalar?n sürece dair hiçbir haz?rl?klar? yok. Patronlarla i?birli?i içinde olan sendikac?lar “tekstil sektörünün durumu”, “i?sizlik tehdidi” “kriz”, vb. bahanelerle i?çileri sefalet sözle?mesine mahkum etmeye haz?rlan?yorlar. Asgari ücrete yap?lacak zam oran?n? bahane …

Devamı..

GRUP TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE GİDERKEN! ÖNCÜ TEKSTİL İŞÇİLERİ GÖREV BAŞINA

Tekstil sektöründe grup toplu sözle?me süreci resmi olarak ba?lad?. TTS?S ve i?çi sendikalar?ndan Teksif, ÖZ ?plik ?? ve D?SK Tekstil görü?meleri sürdürecekler. Fakat ?imdiye kadar i?çiler ad?na att?klar? bir ad?m yok. Görü?meler ba?lamas? gerekirken geçmi? senelerde oldu?u gibi yine son ana b?rak?larak sözle?meyi oldubittiye getirmeye çal???yorlar. Teksif i?çi sendikalar? içinde …

Devamı..